Organizator:

Bilety

Podziel się

Moto Session odbywać się będzie 26-27 września 2020 w Targach Lublin S.A. w godz. 10:00-18:00.

Ceny biletów w przedsprzedaży internetowej

- obowiązują do 24.09.2020 do godz. 23:59.

♦  BILETY JEDNORAZOWEGO WSTĘPU
Dostępne online w serwisie TOBILET. Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę lub w niedzielę.

Bilet normalny

18 zł

 

Bilet ulgowy
-nie dotyczy studentów

12 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

Bilet rodzinny

50 zł

+ maksymalnie 4 osobowy, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe i dzieci

 

♦  BILETY WEEKENDOWE 
Dostępne online w serwisie TOBILET. Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę oraz w niedzielę.

Bilet normalny weekendowy

30 zł

 

Bilet ulgowy weekendowy
-nie dotyczy studentów

20 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

 

Ceny biletów od 25.09.2020

♦  BILETY JEDNORAZOWEGO WSTĘPU
Dostępne online w serwisie TOBILET. Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę lub w niedzielę.

Bilet normalny

20 zł

 

Bilet ulgowy
-nie dotyczy studentów

15 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

Bilet rodzinny

50 zł

+ maksymalnie 4 osobowy, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe i dzieci

♦  BILETY WEEKENDOWE
Dostępne online w serwisie TOBILET oraz w kasach podczas wydarzenia. Upoważniają do jednorazowego wstępu w sobotę oraz w niedzielę

Bilet normalny weekendowy

30 zł

 

Bilet ulgowy weekendowy
-nie dotyczy studentów

20 zł

+ dzieci od 4 do 7 lat
+ młodzież w wieku szkolnym
(na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)
+ osoby po 18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)*
+ renciści i emeryci 

 

WSTĘP BEZPŁATNY

+ dzieci, które nie ukończyły 4 r.ż.
+ osoby do 18 r.ż. z niepełnosprawnością*
* opiekun tych osób - bilet ulgowy